TyflokartografiaBierzemy udział w projekcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Polskiego Związku Niewidomych - opracowania Atlasu Świata dla Niewidomych i Słabowidzących.

fragmenty plansz atlasu


We współpracy ze Studiem Tyflografiki „Tyflograf” opracowaliśmy także plany tyflograficzne stacji metra Ratusz Arsenał oraz Centrum wydane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

fragmenty planu stacji metra Ratusz Arsenał


W opracowaniu znajdują się turystyczne plany tyflograficzne centrum Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.