Mapy tematyczne


W swoim dorobku mamy rozmaite mapy tematyczne.


Dla różnych klientów wykonaliśmy mapy samochodowe Polski w różnych skalach. Współpracowaliśmy m.in. z wydawnictwami ExpressMap, Pascal, Reader’s Digest.
Wykonujemy także korekty i aktualizacje map samochodowych zakupionych przez klienta u innych autorów.

fragment mapy z Atlasu samochodowego Polski 1:500 000 wyd. ExpressMap


Opracowaliśmy tysiące map do podręczników z geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, a nawet do języka rosyjskiego i niemieckiego. Nasze mapy ilustrują podręczniki wydawane przez WSiP, Wydawnictwo Szkolne PWN, Operon, Oficynę Wydawniczą Adam, Jukę.

mapa do podręcznika do historii Zrozumieć współczesny świat, wyd. Oficyna Wydawnicza Adam

mapa do podręcznika do historii Zrozumieć współczesny świat, wyd. Oficyna Wydawnicza Adam

mapa do podręcznika do języka rosyjskiego, wyd. Juka-91

mapa do podręcznika do geografii Ziemia planetą życia, wyd. Oficyna Wydawnicza Adam

mapa do podręcznika do geografii Na naszym lądzie, wyd. Oficyna Wydawnicza Adam

mapa do podręcznika Przyroda i człowiek, J. Angiel, wyd. WSiPMapy ogólnogeograficzne i tematyczne wykonane przez naszą firmę wykorzystane zostały w atlasach wydawnictw Operon, Demart i WSiP. Założenia merytoryczne i techniczne wykonywanych map dostosowujemy do wymogów całego opracowania by zapewnić jego jednolitość.
Na podstawie biuletynów Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych wykonujemy adaptacje atlasów obcojęzycznych, dostosowując nazewnictwo geograficzne do obowiązujących w Polsce zasad.

mapa do Atlasu geograficznego liceum, wyd. DEMART

mapy do atlasu geograficznego, wyd. Operon

strona Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego, 1996 wyd. Kram & Sewerus

fragment mapy Rozmieszczenie ludności 1992, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, wyd. Główny Geodeta KrajuWykonujemy również mapy do przewodników turystycznych dla wydawnictwa Pascal oraz wydawnictwa RM. Nasze mapy ilustrują książki podróżnicze i historyczne Świata Książki.

fragment mapy do przewodnika Japonia, wyd. Pascal

fragment planu Dubrownika do przewodnika Chorwacja, wyd. Pascal

fragment mapy do Kieszonkowego Przewodnika Bułgaria, wyd. RM

mapa do książki Fascynujące podróże gwiazd... i moje, A. Fitkau-Perepeczko, wyd. Świat Książki

mapa do książki Duchy z głębin Bałtyku. Steuben, Gustlof, Goya, M. Jamkowski, wyd. Świat Książki