Aktualności


Jesteśmy w trakcie opracowania mapy Polski w skali 1 : 500 000.


Mapa zawiera:


Zasób informacji jaki zawiera opracowywana mapa pozwoli na wykorzystanie jej do różnych celów. Po odpowiedniej selekcji treści z powodzeniem może posłużyć jako administracyjna mapa biurowa, samochodowa lub szkolna. Jej fragmenty mogą być również ilustracją opracowań promujących dowolne regiony Polski. Na życzenie zamawiającego mapę możemy wzbogacić o dodatkowe treści.

propozycja biurowej mapy administracyjnej

propozycja mapy samochodowej

propozycja mapy szkolnej